RESEARCH OF THE REGULARITIES OF THE INFLUENCE OF DYNAMIC FACTORS ON THE PROCESSING OF THE WAGON FLOW IN THE SYSTEM OF DUAL OPERATIONS OF A METALLURGICAL ENTERPRISE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-009

Keywords:

,

Abstract

Проведено функціональний аналіз процесів переробки зовнішнього вагонопотоку у транспортно-вантажних комплексах навантаження сировини та відвантаження готової продукції, а також у транспортних комплексах підготовки порожніх вагонів та відправлення поїздів

Metrics

Metrics Loading ...

References

Маслак, А. В. Особенности функционирования промышленного железнодорожного транспорта в условиях роста динамики производственного процесса / А. В. Маслак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013 – № 9 (198), Ч. 1. с. 94 – 98.

Маслак, А. В. Проблемы переработки вагонопотоков внешнего парка в системе сдвоенных операций металлургических предприятий / А. В. Маслак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2012. – Ч. 1, № 4(175). – С.199–206.

Бобровский, В. И. Эргатические модели железнодорожных станций / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р.В. Вернигора // Зб. наук. пр. КУЕТТ: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 5. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 80- 86.

Козаченко, Д. М. Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіку / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Г. Коробйова // Залізн. трансп. України. – 2008. - № 4. – С. 18-20.

Парунакян, В. Э. Методика оценки перерабатывающей мощности грузовой железнодорожной станции промышленного предприятия. Часть I / В. Э. Парунакян, В. А. Бойко // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2007. – Вип. № 17. – С. 264-268.

Published

2022-01-30

How to Cite

Maslak, A. (2022). RESEARCH OF THE REGULARITIES OF THE INFLUENCE OF DYNAMIC FACTORS ON THE PROCESSING OF THE WAGON FLOW IN THE SYSTEM OF DUAL OPERATIONS OF A METALLURGICAL ENTERPRISE. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc09-01), 24–27. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-009