ANALYSIS OF MODERN DOCUMENT SYSTEMS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-020

Keywords:

В роботі виконано короткий огляд систем документообігу (СД) для організації спеціалізованої автоматизованої системи документообігу (САСД) в межах вузу. The work performed a brief overview of document management for a specialized system of automated docume

Abstract

В роботі виконано короткий огляд систем документообігу (СД) для організації спеціалізованої автоматизованої системи документообігу (САСД) в межах вузу. The work performed a brief overview of document management for a specialized system of automated docume

Metrics

Metrics Loading ...

References

Гороховський О. І. Інформаційна технологія побудови адаптивної системи дистанційного навчання / О. І. Гороховський, Т. І. Трояновська // Наукові праці ВНТУ. – 2009. – № 2. – Реж. доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009_2/2009-2.htm. – ISSN 1681–7893.

Гороховський О. І. Аспекти створення, моделювання та практики автоматизованих систем дистанційного навчання / О. І. Гороховський, Т. І. Трояновська // «Автоматика–2006» : ХІІ Міжн. конференція, 25–28 вересня 2006 р. : тези доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – С. 453.

Метод та програмний засіб застосування метаданих в процесах пошуку / Т. І. Коробейнікова, Л. А Савицька, Д. В. Тягун // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія – 2020. – №46, с. 21-27.

Удосконалений метод розробки АРІ підвищеної швидкодії / Т. І. Коробейнікова, Л. А. Савицька // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – Вінниця, 2021. – №1 (том 50), C. 31-35.

Мобільний застосунок Дія: переваги та недоліки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://gromhvylya.org.ua.

Pros & Cons of PandaDoc: Analysis of document management software [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://financesonline.com.

Google Docs: A Good Fit for Your Business? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://trackvia.com.

Published

2022-01-30

How to Cite

Korobeinikova, T., & Pustovit, I. (2022). ANALYSIS OF MODERN DOCUMENT SYSTEMS. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc09-01), 20–23. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-020