ORGANISATION AND SUCCESSFUL FUNCTIONING OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS: THE FUTURE OF CORPORATE MANAGEMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-028

Keywords:

,

Abstract

Статья посвящена актуальным вопросам развития крос-культурных коммуникаций в системе знаний корпоративного менеджмента. Рассмотрены перспективы продвижения крос-культурных коммуникаций, их прямое участие в ценности бизнес-процессов. Охарактеризованы роль

Metrics

Metrics Loading ...

References

Кастельс М. Власть коммуникации / Пер. с англ. Н.М. Тылевич (под науч. ред. А.И. Черных). Москва: ГУ ВШЭ, 2016. 563 с.

Проданова Л. В. Інкубування бізнесу в системі інституцій підтримки і створення сприятливих умов розвитку підприємництва / Л. В. Проданова , Л. І. Панкова. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: кол. монографія; за заг. ред. Н. В. Прямухіної. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. С. 201–213.

Буряк Є. В. Формування регіональних кластерів в умовах розбудови інтеграційних процесів: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.05 / Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси, 2020.

Published

2022-01-30

How to Cite

Prygodiuk, O., Pavlovska, A., & Finagina, O. (2022). ORGANISATION AND SUCCESSFUL FUNCTIONING OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS: THE FUTURE OF CORPORATE MANAGEMENT. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc09-01), 65–68. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-028