SOIL EROSION AND SALINIZATION ON THE COAST OF THE BUGUN IRRIGATION RESERVOIR

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-034

Keywords:

New trends in the development of negative ecological processes on the coast of the Bugun irrigation reservoir, primarily soil erosion and salinization, are considered. The role of monitoring these processes on the basis of remote sensing data by Landsat a

Abstract

New trends in the development of negative ecological processes on the coast of the Bugun irrigation reservoir, primarily soil erosion and salinization, are considered. The role of monitoring these processes on the basis of remote sensing data by Landsat a

Metrics

Metrics Loading ...

References

Starodubtsev V.M. Pochvenno-meliorativnyye protsessy v zone vliyaniya vodokhranilishch // Problemy osvoyeniya pustyn'. -1977. - 6. - 18-26. [Starodubtsev V.M. (1977). Soil-reclamation processes in the zone of influence of reservoirs. Problems of desert development, No. 6. - P.18-26.]

Starodubtsev V.M. Vliyaniye vodokhranilishch na pochvy. Izd. Nauka: Alma-Ata, 1986. - 296 s. [Starodubtsev V.M. (1986). Influence of reservoirs on soils. Science: Alma-Ata, 1986. - 296 p.]

Starodubtsev V.M. Vliyaniye Bugun'skogo vodokhranilishcha na poberezh'ye za 50 let // Aridnyye ekosistemy, 2012. - t.18. - № 2(51). - S. 91-97. [Starodubtsev V.M. (2012). Influence of the Bugun reservoir on the coast for 50 years. Arid ecosystems, - v.18. - No. 2 (51). - S. 91-97].

Starodubtsev V.M., Beksultanov M.K., Kalybekova A.A., Nurimbetov R.I. Irrigatsionnoye osvoyeniye Arys'-Turkestanskogo massiva v Yuzhnom Kazakhstane / Modern engineering and innovative technologies, Vypusk 10-2, g. Karlsrue, Germaniya. 2019. S. 55-67. [ Starodubtsev V.M., Beksultanov M.K., Kalybekova A.A., Nurimbetov R.I. (2019). Irrigation development of the Arys-Turkestan massif in South Kazakhstan. In: Modern engineering and innovative technologies, Is. 10-2, Karlsruhe, Germany. S. 55-67]

Starodubtsev V.M., Fedorenko O.L., Petrenko L.R. (2004). Dams and Environment: Effects on Soils. Kyiv: Nora-Print, 84 р.

Starodubtsev V.M., Beksultanov M.K., Kalybekova A.A. (2021). Feature of the Bugun irrigation rservoir functioning and its impact on the environment. In: Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet countries’2021. Seattle, Washington, USA. DOI: 10.30888/2709-2267.2021-5

Published

2022-01-30

How to Cite

Ladyka, M., Beksultanov, M., Naumovskaya, O., & Starodubtsev, V. (2022). SOIL EROSION AND SALINIZATION ON THE COAST OF THE BUGUN IRRIGATION RESERVOIR. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc09-01), 48–52. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-034