ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-13-01-001

Keywords:

економіко-екологічна система, сталий розвиток, охорона навколишнього середовища, природокористування, економічний ефект. / economic and ecological system, sustainable development, environmental protection, nature management, economic effec.

Abstract

В роботі розглядаються складові економіко-екологічної системи та їх особливості. Розглянуто важливість їх взаємодії для раціонального природокористування водночас з досягненням поставлених економічних цілей. / The work examines the components of the econ

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бондар О.І., Хоренжая І.В., Хоренжая А.О. Екологічна безпека та сталий розвиток − основоположні аспекти екологічної політики. Збірник наукових праць СНУЯЕ та П. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/znpsnu/2010_3/Z35R2S2.pdf.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України Б.Є. Патона. Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. 72 с.

Загорський В.С. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком екологоекономічних систем: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с.

Published

2022-10-30

How to Cite

Huryna, M., & Averkyna, M. (2022). ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc13-01), 42–45. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-13-01-001