CALCULATION OF THE PARAMETERS OF SETTING THE ELECTROSTIMULATING EFFECT ON THE HUMAN MUSCLE FIBER BY THE WEIGHTED VARIABLE METHOD

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-13-01-009

Keywords:

мʼязове волокно, електростимулюючий сигнал, налаштування параметрів регулятора, muscle fiber, electrostimulating signal, adjustment of regulator parameters

Abstract

Запропоновано проведення розрахунку оптимального прогнозного електростимулюючого впливу на мʼязове волокно з використанням методу зваженої змінної. Надано алгоритм розрахунку параметрів настройки та результати прогнозування за допомогою наведених моделей

Metrics

Metrics Loading ...

References

Закон України про метрологію та метрологічну діяльність. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.

Рекомендації EUROLAB–Україна щодо впровадження вимог ISO/IEC 17025:2005 у практику випробувальних та калібрувальних лабораторій ЄА – 4/02. Вираз невизначеності виміру при калібрування. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.euroacademia.com.ua/site/menu/ru/view/9.

Новицкий П.В. Динамика погрешностей средств измерений /П.В. Новицкий, И.А. Зограф, B.C. Лабунец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 192 с.

Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення: дис. д-ра техн. наук / М.М. Микийчук. – Львів, 2015. – 292 с.

Фридман А.Э. Теория метрологической надежности средств измерений и других технических средств, имеющих точностные характеристики: дисс. д-ра 102 Вимірювальна техніка та метрологія, № 74, 2013 р. техн. наук / А.Э. Фридман. – М., 1994 – 423 с.

Published

2022-10-30

How to Cite

Bezvesilna, E., & Kyrychuk, Y. (2022). CALCULATION OF THE PARAMETERS OF SETTING THE ELECTROSTIMULATING EFFECT ON THE HUMAN MUSCLE FIBER BY THE WEIGHTED VARIABLE METHOD. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc13-01), 15–18. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-13-01-009