THEORETICAL ASPECTS OF CREATING RESOURCE ROOMS IN SCHOOLS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-005

Keywords:

,

Abstract

У статті розкриваються теоретичні засади щодо створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти. Подано етапи підготовки ресурсної кімнати (вибір аудиторії для ресурсної кімнати; вибір або замовлення необхідних меблів; оснащення функціональ

Metrics

Metrics Loading ...

References

ДБН В.2.2-3:2018 “Будинки і споруди. Заклади освіти”. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V223_InBul.pdf

ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”. URL: https://drive.google.com/file/d/1XPb0yBipgi86aGABwac6dhfKtSK3FSVY/view

Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи: наказ МОН від 23.03.2018 №283. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/3metodichni-rekomendatsii.pdf

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти: Постанова Кабінетів Міністрів України від 15.09.2021р. №957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти: наказ МОЗУкраїни від 25.09.2020 року № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.11. 2020 р. №1111/35394). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text).

Daniela, L. (2012). Influence of the project "Qualitative inclusive education for special needs children" on the development of inclusive education in the project schools Projekta "Kvalitatīva iekļaujošā izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām" ietekme uz iekļaujošās izglītības attīstību projekta skolās.

Published

2022-01-30

How to Cite

Novyk, I. (2022). THEORETICAL ASPECTS OF CREATING RESOURCE ROOMS IN SCHOOLS. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc09-01), 71–74. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-09-01-005